|
|
|
|
|

Primaria Municipiului Bucuresti, Primaria Sectorului 3 si Primaria Sectorului 6 solicita prin intermediul Certificatelor de Urbanism (indiferent de tipul sau dimensiunea reclamei) referate de verificare de rezistenta intocmite de ingineri verificatori atestati conform legii.


-----------------------

Plata taxei de publicitate fara a detine Autorizatia de Construire, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere, nu scuteste beneficiarii reclamelor de obtinerea Autorizatiei de Construire.


-----------------------

In termen de 30 de zile de la data obtinerii Autorizatiei de Construire, beneficiarul acesteia are obligatia inregistrarii autorizatiei la Directia de Impozite si Taxe Locale a Primariei Sectorului in care este amplasata reclama si sa-si achite taxa de publicitate in cuantum de 28lei/mp de reclama/an.


-----------------------

Autorizarea firmelor si reclamelor ce urmeaza a fi montate pe imobile situate in zone protejate ale Ministerului Culturii sau pe cladiri monument istoric intra in competenta Primariei Municipiului Bucuresti.


-----------------------

Uzual, primariile solicita, prin intermediul Certificatelor de Urbanism, avize de la urmatoarele institutii: ENEL, Agentia de Protectie a Mediului si Ministerul Culturii – in cazul reclamelor ce urmeaza a fi amplasate pe imobile monumente istorice sau aflate in zone protejate.


-----------------------

Certificatul de Urbanism nu tine loc de Autorizatie de Construire.


-----------------------

Procedura de autorizare implica parcurgerea obligatorie a urmatoarelor 3 etape: obtinerea Certificatului de Urbanism, a avizelor solicitate prin intermediul Certificatului de Urbanism si obtinerea Autorizatiei de Construire, iar pentru fiecare etapa termenul legal de eliberare este de 30 zile de la data depunerii documentatiilor aferente.


-----------------------

Autorizatiile de construire pentru amplasarea firmelor si reclamelor se elibereaza in baza Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, a Regulamentului de Publicitate adoptat prin H.C.G.M.B. nr.22/1997, precum si a Legii nr.185/2013, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.


-----------------------